Keuring stellingen verplicht

Keuring stellingen verplicht: Wist u dat een periodieke keuring van de stellingen in uw magazijn verplicht is? Hiermee moeten werkgevers garanderen dat de werkvloer veilig is voor iedereen in en rondom het magazijn. Voor een verplichte keuring van uw magazijnstellingen kunt u de deskundigheid inschakelen van Wijkeurenstellingen.nl, die bij u langskomen voor een uitgebreide inspectie.

Keuring stellingen verplicht volgens de Arbowet

De verplichting van het keuren van magazijnstellingen komt voort uit de Arbowet. Deze wet verplicht werkgevers om veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen aan alle medewerkers.

Dat betekent dat alle stellingen waarmee gewerkt wordt in het magazijn veilig moeten zijn. Zo moeten alle opslagsystemen een goede constructie hebben en moeten deze voldoen aan de eisen die in de Arbowet zijn opgenomen.

Met deze keuringsplicht zijn uw medewerkers ervan verzekerd dat er op tijd onderhoud wordt gepleegd aan de stellingen en laat u als werkgever zien dat u alles doet om ongelukken te voorkomen en om een veilige situatie te creëren in het magazijn.

Keuring stelling verplicht

Keuring stellingen verplicht?

Met de Arbowet als basis zijn er drie momenten vastgesteld waarop een inspectie verplicht is, waarbij een gecertificeerde keurmeester de opslagsystemen moet controleren. Die drie vastgestelde momenten zijn als volgt:

  • Na inspectie, verplaatsing of verbouwing van de magazijnstellingen
  • Na reparatie om (ernstige) schade te herstellen
  • Jaarlijks vast moment om onderhoud of gebreken tijdig te ontdekken

De jaarlijks terugkerende keuring geldt voor metalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden. In het magazijn zijn dat de volgende stellingen:

  • Palletstellingen
  • Draagarmstellingen
  • Inrijstellingen
  • Entresolvloer

Wanneer u in uw magazijn gebruik maakt van deze stellingen moeten deze jaarlijks gekeurd worden om ze veilig in gebruik te kunnen nemen. Bij twijfel of als u vragen heeft over de keuring van uw magazijnstellingen kunt u altijd contact opnemen.

Verplichte normen

Keuring stellingen verplicht: Bij de verplichte keuring van de magazijnstellingen moet worden voldaan aan de Europees geldende normen. Op deze manier kunt u de veiligheid garanderen van de stellingen en kan uw personeel veilig aan de slag in het magazijn.

Bij Wijkeurenstellingen.nl beschikken we over verschillende certificeringen om volgens de normen te kunnen keuren. Zo hanteren we tijdens de keuring de Europese normen NEN-EN 15635 en NPR 5055-1. Onze keurmeesters beschikken dan ook over alle benodigde kennis en ervaring om uw magazijnstellingen grondig te inspecteren en alle mogelijke gebreken te rapporteren.

Zo voldoet alles in uw magazijn aan de laatste wettelijke eisen.

Keuring aanvragen

Moet u aan uw verplichting voldoen als werkgever en uw magazijnstellingen laten keuren?

Vraag dan een onafhankelijke en deskundige keuring aan bij Wijkeurenstellingen.nl en voldoe aan uw onderhoudsplicht. Zo zorgt u voor een veilig magazijn met veilige opslag van al uw goederen. Voor meer informatie over de keuringen van uw magazijnstellingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw stelling laten keuren

U kunt zich aanmelden doormiddel van het invullen van het formulier. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd contacteren.

Bellen

013-5942070

Stuur een e-mail

info@wijkeurenstellingen.nl

Aanmelden keuring stellingen