check-wijkeurenstellingen

Meerdere keurmeesters

check-wijkeurenstellingen

Eén rapportage

check-wijkeurenstellingen

Onafhankelijk

check-wijkeurenstellingen

Niet merkgebonden

Keuring stellingen is verplicht

Is uw magazijn al gekeurd?

Keuring stellingen verplicht: Wist u dat een periodieke keuring van de stellingen in uw magazijn verplicht is volgens de Arbo wetgeving? Hiermee moeten werkgevers garanderen dat de werkvloer veilig is voor iedereen in en rondom het magazijn.

Voor een verplichte keuring van uw magazijnstellingen kunt u de deskundigheid inschakelen van Wijkeurenstellingen.nl, die bij u langskomen voor een onafhankelijke en deskundige keuring.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Click or drag a file to this area to upload.

Keuring stellingen verplicht volgens de Arbowet

De verplichting van het keuren van magazijnstellingen komt voort uit de Arbowet. Deze wet verplicht werkgevers om veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen aan alle medewerkers.

Dat betekent dat alle stellingen waarmee gewerkt wordt in het magazijn veilig moeten zijn. Zo moeten alle opslagsystemen een goede constructie hebben en moeten deze voldoen aan de eisen die in de Arbowet zijn opgenomen.

Met deze keuringsplicht zijn uw medewerkers ervan verzekerd dat er op tijd onderhoud wordt gepleegd aan de stellingen en laat u als werkgever zien dat u alles doet om ongelukken te voorkomen en om een veilige situatie te creëren in het magazijn.

Keuring stelling verplicht

Keuring stellingen verplicht?

Met de Arbowet als basis zijn er drie momenten vastgesteld waarop een inspectie verplicht is, waarbij een gecertificeerde keurmeester de opslagsystemen moet controleren. Die drie vastgestelde momenten zijn als volgt:

  • Na inspectie, verplaatsing of verbouwing van de magazijnstellingen
  • Na reparatie om (ernstige) schade te herstellen
  • Jaarlijks vast moment om onderhoud of gebreken tijdig te ontdekken

De jaarlijks terugkerende keuring geldt voor metalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden. In het magazijn zijn dat de volgende stellingen:

  • Palletstellingen
  • Draagarmstellingen
  • Inrijstellingen
  • Entresolvloer

Wanneer u in uw magazijn gebruik maakt van deze stellingen moeten deze jaarlijks gekeurd worden om ze veilig in gebruik te kunnen nemen. Bij twijfel of als u vragen heeft over de keuring van uw magazijnstellingen kunt u altijd contact opnemen.

keuren stelling verplicht

Verplichte normen

Keuring stellingen verplicht: Bij de verplichte keuring van de magazijnstellingen moet worden voldaan aan de Europees geldende normen. Op deze manier kunt u de veiligheid garanderen van de stellingen en kan uw personeel veilig aan de slag in het magazijn.

Bij Wijkeurenstellingen.nl beschikken we over verschillende certificeringen om volgens de normen te kunnen keuren. Zo hanteren we tijdens de keuring de Europese normen NEN-EN 15635 en NPR 5055-1. Onze keurmeesters beschikken dan ook over alle benodigde kennis en ervaring om uw magazijnstellingen grondig te inspecteren en alle mogelijke gebreken te rapporteren.

Zo voldoet alles in uw magazijn aan de laatste wettelijke eisen.

De meest gestelde vragen over magazijnkeuringen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over magazijnstellingen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust even contact op!

Het is verplicht uw stellingen één keer per jaar te laten keuren. Volgens de Arbowetgeving moet u de veiligheid van uw werknemers kunnen waarborgen. Daarom moet u aan kunnen tonen dat uw stellingen één keer per jaar worden gekeurd. Voor gebruik van een stelling, moet u deze eerst laten keuren, dit is de 0-keuring.

Om de veiligheid van magazijnstellingen te vergroten is er in de Arbowetgeving de periodieke keuring van magazijnstellingen opgenomen. Artikel 7.4a van het Arbo-besluit omschrijft de keurplicht, die u als werkgever heeft, voor deze periodieke keuring van magazijnstellingen. Om hierin te kunnen voorzien zijn er NEN-keurnormen ontwikkeld.

Er zijn meerdere momenten waarop u uw magazijnstellingen moet laten keuren. Bij installatie van de opslagsystemen of na reparatie ervan moet u deze laten keuren om te bepalen of deze voldoet aan alle normen. Daarnaast is er een periodieke keuring om sporen van slijtage, veroudering of verslechtering op tijd te achterhalen. Hierin spelen de deskundigheid van de gebruiker, de frequentie van gebruik en de kans op beschadigingen een grote rol. Een jaarlijkse keuring wordt geëist als ondergrens. Aanvullend hierop spreekt artikel 7.4 van het Arbobesluit: een keuring dient zo dikwijls te worden uitgevoerd als voor de goede staat noodzakelijk is.

Alle stalen stellingen die u mechanisch belaadt met machines, moeten worden gekeurd. Denk hierbij aan palletstellingen, breedvakstellingen, legbordstellingen, draagarmstellingen, doorrolstellingen en automatische stellingen. Deze moeten vaak veel gewicht dragen, waardoor het belangrijk is ze goed te laten keuren. Wanneer u nog steeds twijfelt, kunt u altijd uw vragen stellen aan onze keuringsexperts.

Nee, u mag niet zomaar uw eigen stellingen keuren. Hiervoor moet u beschikken over diverse certificeringen en u moet onafhankelijk zijn.

Vanzelfsprekend mag niet iedereen zomaar een keuring uitvoeren. In het ARBO-besluit artikel 7.4a lid 5 is opgenomen dat keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. In de Nota ‘Goed Keuren’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn een aantal keuringsklassen vastgelegd. Belangrijk is dat de keurmeester in het bezit is van een certificaat.

Bij Wijkeurenstellingen.nl hebben we verschillende ervaren en onafhankelijke keurmeesters in dienst die uw stellingen kunnen keuren. Wanneer u voor een periodieke of tussentijdse keuring een afspraak wilt maken, kunt u contact met ons opnemen of u aanmelden voor een keuring. Dan komen onze experts langs bij uw magazijn.

Voor het laten keuren van stellingen geldt de NEN-EN 15635:2008 norm. Dit is een Europese richtlijn die niet alleen leidend is bij keuringen, maar ook bij het onderhoud van uw stellingen. Door de norm te volgen, waarborgt u de veiligheid in uw magazijn. Verdiep u er daarom goed in, of schakel een keurmeester van Wijkeurenstellingen.nl in.

De keuring van magazijnstellingen bestaat uit verschillende onderdelen. Te beginnen bij een rapportage van de desbetreffende stellingmaterialen per locatie, inclusief het merk met de juiste types, de afmetingen en de materialen die erin opgeslagen staan. Vervolgens wordt er een schaderapport opgemaakt en worden de gebreken genoteerd. De klant ontvangt dit rapport per mail en heeft de mogelijkheid een vrijblijvende offerte te ontvangen voor de reparatie. Bij goedkeuring van de magazijnstellingen ontvangt de klant per mail een goedkeuringsdocument. 

De keuring van magazijnstellingen bestaat uit verschillende onderdelen. Te beginnen bij een rapportage van de desbetreffende stellingmaterialen per locatie, inclusief het merk met de juiste types, de afmetingen en de materialen die erin opgeslagen staan. Vervolgens wordt er een schaderapport opgemaakt en worden de gebreken genoteerd. De klant ontvangt dit rapport per mail en heeft de mogelijkheid een vrijblijvende offerte te ontvangen voor de reparatie. Bij goedkeuring van de magazijnstellingen ontvangt de klant per mail een goedkeuringsdocument. 

De kosten voor een magazijnkeuring zijn geheel afhankelijk van onder andere de grootte van het magazijn, de hoeveelheid magazijnstellingen die gekeurd moeten worden en het aantal locaties. Wij werken in dagdelen, wat betekent dat een kleiner magazijn al binnen een dagdeel gekeurd zou kunnen worden. Interesse in een prijsopgave? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden. Dat betekent dus dat onder andere een palletstelling periodiek gekeurd moet worden. Deze keurplicht staat omschreven in artikel 7.4a van het Arbobesluit.

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden. Dat betekent dus dat onder andere een draagarmstelling periodiek gekeurd moet worden. Deze keurplicht staat omschreven in artikel 7.4a van het Arbobesluit.

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden. Dat betekent dus dat onder andere een inrijstelling periodiek gekeurd moet worden. Deze keurplicht staat omschreven in artikel 7.4a van het Arbobesluit.

Ja, dit is verplicht. Ieder magazijn waar opslagsystemen aanwezig zijn, moeten voorzien zijn van belastingborden / draagvermogenborden. Op deze borden staan de toegestane, maximale belastingen weergegeven.

Een keurmeester let onder andere op de technische staat, schade aan de constructie van de opslagsystemen, de staat van de vloer van het gebouw, de materialen die in de stelling liggen opgeslagen en de oversteek hiervan, overbelasting, borging en aanwezigheid van bescherming.

Nee, je bent niet verplicht om je stellingen te laten keuren door een BMWT keurmeester. Vanzelfsprekend mag niet iedereen zomaar een keuring uitvoeren. In het ARBO-besluit artikel 7.4a lid 5 is opgenomen dat keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. In de Nota ‘Goed Keuren’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn een aantal keuringsklassen vastgelegd. Belangrijk is dat de keurmeester in het bezit is van een certificaat.

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden.  

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden.  

Minimaal één keer per jaar moeten uw stellingen worden gekeurd. Zo’n keuring bestaat uit een visuele inspectie en een beoordeling. Alles wat de keurmeester ontdekt wordt opgeschreven in een speciaal keuringsformulier. Hier komt een aantal bevindingen in te staan, onder meer de eventuele gebreken die zijn gevonden. In dit rapport worden vaak ook opmerkingen en een advies gezet.

Na de keuring van de stellingen ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage, een materiaallijst en een offerte van de reparatiematerialen. Uiteraard bent u er vrij in om zelf te beslissen of u de stellingen laat repareren door ons. Het is in ieder geval van belang dat u de stellingen binnen vier weken laat repareren.

U bepaalt zelf door wie u de arbeidsmiddelen laat keuren. Wel op voorwaarde dat dit door een deskundig persoon of instelling wordt gedaan volgens artikel 7.4a, vijfde lid. U kunt de keuring laten uitvoeren door een onafhankelijke keuringsinstantie, maar controleer dan wel goed of deze voldoende deskundig is en garantie geeft dat ze keuren volgens de eisen van de NEN-EN 15635.

Keuring aanvragen

Moet u aan uw verplichting voldoen als werkgever en uw magazijnstellingen laten keuren?

Vraag dan een onafhankelijke en deskundige keuring aan bij Wijkeurenstellingen.nl en voldoe aan uw onderhoudsplicht. Zo zorgt u voor een veilig magazijn met veilige opslag van al uw goederen. Voor meer informatie over de keuringen van uw magazijnstellingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw stelling laten keuren

U kunt zich aanmelden doormiddel van het invullen van het formulier. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd contacteren.

Bellen

013-5942070

Stuur een e-mail

info@wijkeurenstellingen.nl

Aanmelden keuring stellingen

Click or drag a file to this area to upload.