Keuring magazijnstelling

Wilt u een keuring van uw magazijnstellingen laten uitvoeren of zijn uw stellingen toe aan een jaarlijkse inspectie? Dan kunt u bij Wijkeurenstellingen.nl een keuring aanvragen voor uw magazijn.

Het keuren van een magazijn is gericht op de veiligheid voor uw medewerkers en is bij wet verplicht. Onderstaand vindt u hier alle informatie over de juiste keuring van uw magazijnstellingen.

Om de veiligheid van u en uw medewerkers te waarborgen dient u elk jaar de stellingen te laten keuren. Bij Wijkeurenstellingen.nl hebben we diverse gecertificeerde keurmeesters die uitvoerig en deskundig uw stellingen keuren. Nadien ontvangt u een uitgebreid keuringsrapport dat dient als bewijsstuk voor uw periodieke magazijnkeuring.

Offerte aanvragen

Click or drag a file to this area to upload.
check-wijkeurenstellingen

Meerdere keurmeesters

check-wijkeurenstellingen

Eén rapportage

check-wijkeurenstellingen

Onafhankelijk

check-wijkeurenstellingen

Niet merkgebonden

Keuring magazijnstelling:
De wetgeving

De Arbowet verplicht de werkgever om veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen aan het personeel. In het geval van het magazijn vallen hier de opslagsystemen, zoals magazijnstellingen, onder.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat beschreven dat de stellingen van een deugdelijke constructie zijn en dat het moet voldoen aan de Warenwetbesluiten die van toepassing.

Hierdoor is het wettelijk verplicht om de stellingen na installatie of reparatie te keuren maar ook ieder jaar moet worden geïnspecteerd of de stellingen voldoende onderhouden zijn.

Om de veiligheid van magazijnstellingen te vergroten is er in de Arbowetgeving de periodieke keuring van magazijnstellingen opgenomen. Artikel 7.4a van het Arbo-besluit omschrijft de keurplicht, die u als werkgever heeft, voor deze periodieke keuring van magazijnstellingen. Om hierin te kunnen voorzien zijn er NEN-keurnormen ontwikkeld.

Keuring magazijnstelling wetgeving

Keuring magazijnstellingen:
De veiligheid

De reden van de wettelijke verplichting ligt in de veiligheid die u als werkgever moet kunnen garanderen voor uw personeel op de werkvloer. Alle materialen waarmee het personeel werkt moeten dus in orde zijn.

Voor de magazijnstellingen wordt vaak gekeken naar efficiëntie, maar dit kan ten koste gaan van de aandacht voor veiligheid of voldoende onderhoud.

De inspectie verzekert u van de veiligheid van de constructies van de opslagsystemen in uw magazijn en kaart eventuele benodigde reparaties aan.

Keuring magazijnstellingen:
De uitvoering

De inspectie bestaat uit een rondgang door uw magazijn waarbij we kijken naar de technische staat van de opslagsystemen. We kijken onder meer naar belasting en de aanwezigheid van bescherming.

Onze keurmeesters lopen uw magazijn zorgvuldig na en koppelen vervolgens de bevindingen terug in een duidelijk en bondig rapport dat u inzicht geeft in eventuele reparaties of onderhoud.

Keuring magazijnstelling uitvoering
De controlepunten bij de keuring van een magazijnstelling

Bij een inspectie worden uw magazijnstellingen aan een grondige keuring onderworpen.

Zo worden de jukken, liggers, draagarmen, legborden en overige onderdelen gecheckt op vervormingen en ongelijkmatige belasting en wordt de borging en de oversteek van pallets bekeken. Daarnaast worden de stellingen gecheckt op beschadigingen en beoordeeld op de veiligheid die gegarandeerd moet worden.

Dit wordt geheel volgens de NEN-EN 15635 en NPR 5055-1 normen bekeken.

Afgekeurd?

Wanneer er te veel gebreken aan de opslagsystemen worden gevonden en de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden volgens de Europese normen dan wordt de stelling afgekeurd. In dat geval moet u de stelling repareren of vervangen voordat u een certificaat van goedkeuring krijgt en de stelling weer in gebruik genomen mag worden. Mogelijke redenen van afkeuring zijn:

Niet herstelde aanrijdschade

Verbouwde stellingen

Ontbrekende borgpennen

Losse boutverbindingen

Onvoldoende verankering aan de vloer

Overbelasting van de stelling met vervorming van de constructie als gevolg

Wilt u een afgekeurde magazijnstelling voorkomen? Zorg dan voor tijdige inspectie en houd het onderhoud van de stellingen zorgvuldig bij. Zo voorkomt u problemen met de magazijnstellingen en kan uw personeel veilig aan de slag in het magazijn.

Magazijnkeuring aanvragen

Wilt u uw magazijn laten inspecteren om de veiligheid te kunnen garanderen en te voldoen aan alle wettelijk vastgestelde normen? Dan kunt u de deskundige keurmeesters van Wijkeurenstellingen.nl in schakelen voor een uitgebreide inspectie.

Vraag direct een
keuring aan of neem contact op voor meer informatie.

Uw stelling laten keuren

U kunt zich aanmelden doormiddel van het invullen van het formulier. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd contacteren.

Bellen

013-5942070

Stuur een e-mail

info@wijkeurenstellingen.nl

Meer informatie?

Click or drag a file to this area to upload.

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene voorwaarden zijn van toepassing.