Een verplichte magazijnkeuring: waar let een keurmeester op?

In de wereld van magazijnbeheer is een keuring van uw opslagsystemen niet alleen verplicht, maar vooral een essentiële zet. Het gaat niet alleen om het volgen van regeltjes, maar ook om vooruitdenken en problemen voorkomen. Onze keurmeesters spelen hierbij een cruciale rol. Ze checken niet alleen de veiligheid, maar kijken ook hoe uw magazijn nog efficiënter kan draaien en langer mee kan gaan. In deze blog bieden we meer informatie over waar onze keurmeesters nou precies op letten tijdens een inspectie. Elke kleine check draagt bij aan een veiliger en beter draaiend magazijn.

Technische staat van de opslagsystemen

De technische staat van de opslagsystemen is een belangrijk aandachtspunt tijdens een magazijnkeuring. Keurmeesters evalueren de algehele conditie van de stellingen, controleren op slijtage, corrosie en andere mogelijke gebreken. Dit helpt om potentiële risico’s te identificeren en te voorkomen dat defecten leiden tot onveilige situaties.

verplichte magazijnkeuring

Schade aan de constructie

Een keurmeester onderzoekt grondig op schade aan de constructie van de opslagsystemen. Dit omvat inspectie van lasnaden, bevestigingen en structurele elementen. Het identificeren van eventuele schade is van essentieel belang om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen en ongelukken te voorkomen.

verplichte magazijnkeuring jaarlijks

Materialen in de stelling en oversteek

Inspectie van de materialen die in de stellingen zijn opgeslagen, inclusief hun gewicht en positionering, is een belangrijk aspect van de keuring. De keurmeesters van Wijkeurenstellingen.nl letten ook op de oversteek van deze materialen, om ervoor te zorgen dat ze correct zijn opgeslagen en geen gevaar vormen voor personeel of eigendommen.

Overbelasting, borging en bescherming

Overbelasting van opslagsystemen kan leiden tot gevaarlijke situaties. Onze keurmeesters controleren nauwgezet de belastinglimieten en zorgen ervoor dat deze niet worden overschreden. Daarnaast wordt gekeken naar de borging van stellingen en de aanwezigheid van beschermende maatregelen, zoals stootranden en afschermingen, om ongevallen te voorkomen.

Bent u op zoek naar onafhankelijke keurmeesters?

Wijkeurenstellingen.nl begrijpt het belang van een grondige magazijnkeuring. Onze professionele keurmeesters nemen alle genoemde aspecten mee in hun beoordeling en zorgen ervoor dat uw opslagsystemen voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en efficiëntie.

Wij voeren keuringen uit met onafhankelijke experts die hun expertise inzetten om een gedegen evaluatie van uw magazijn te garanderen. Vraag een nauwkeuring en betrouwbare magazijnkeuring aan of neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden. Uw veiligheid is onze prioriteit.

magazijnkeuring verplicht