FAQ

Moeten mijn stellingen verplicht worden gekeurd?

Het is verplicht uw stellingen één keer per jaar te laten keuren. Volgens de Arbowetgeving moet u de veiligheid van uw werknemers kunnen waarborgen. Daarom moet u aan kunnen tonen dat uw stellingen één keer per jaar worden gekeurd. Voor gebruik van een stelling, moet u deze eerst laten keuren, dit is de 0-keuring.

Wanneer moet ik mijn magazijnstelling laten keuren? / Hoe vaak moet ik mijn magazijnstelling laten keuren?

Er zijn meerdere momenten waarop u uw magazijnstellingen moet laten keuren. Bij installatie van de opslagsystemen of na reparatie ervan moet u deze laten keuren om te bepalen of deze voldoet aan alle normen. Daarnaast is er een periodieke keuring om sporen van slijtage, veroudering of verslechtering op tijd te achterhalen. Hierin spelen de deskundigheid van de gebruiker, de frequentie van gebruik en de kans op beschadigingen een grote rol. Een jaarlijkse keuring wordt geëist als ondergrens. Aanvullend hierop spreekt artikel 7.4 van het Arbobesluit: een keuring dient zo dikwijls te worden uitgevoerd als voor de goede staat noodzakelijk is.

Welke stellingen moet ik laten keuren?

Alle stalen stellingen die u mechanisch belaadt met machines, moeten worden gekeurd. Denk hierbij aan palletstellingen, breedvakstellingen, legbordstellingen, draagarmstellingen, doorrolstellingen en automatische stellingen. Deze moeten vaak veel gewicht dragen, waardoor het belangrijk is ze goed te laten keuren. Wanneer u nog steeds twijfelt, kunt u altijd uw vragen stellen aan onze keuringsexperts.

Mag ik zelf mijn stellingen keuren?

Nee, u mag niet zomaar uw eigen stellingen keuren. Hiervoor moet u beschikken over diverse certificeringen en u moet onafhankelijk zijn.

Wie mag een stelling keuren?

Vanzelfsprekend mag niet iedereen zomaar een keuring uitvoeren. In het ARBO-besluit artikel 7.4a lid 5 is opgenomen dat keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. In de Nota ‘Goed Keuren’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn een aantal keuringsklassen vastgelegd. Belangrijk is dat de keurmeester in het bezit is van een certificaat.

Waar kan ik een onafhankelijke keurmeester vinden?

Bij Wijkeurenstellingen.nl hebben we verschillende ervaren en onafhankelijke keurmeesters in dienst die uw stellingen kunnen keuren. Wanneer u voor een periodieke of tussentijdse keuring een afspraak wilt maken, kunt u contact met ons opnemen of u aanmelden voor een keuring. Dan komen onze experts langs bij uw magazijn.

Wat voor norm geldt er als ik mijn stellingen laat keuren?

Voor het laten keuren van stellingen geldt de NEN-EN 15635:2008 norm. Dit is een Europese richtlijn die niet alleen leidend is bij keuringen, maar ook bij het onderhoud van uw stellingen. Door de norm te volgen, waarborgt u de veiligheid in uw magazijn. Verdiep u er daarom goed in, of schakel een keurmeester van Wijkeurenstellingen.nl in.

Hoe vaak moet ik mijn magazijnstelling laten keuren?

De keuring van magazijnstellingen bestaat uit verschillende onderdelen. Te beginnen bij een rapportage van de desbetreffende stellingmaterialen per locatie, inclusief het merk met de juiste types, de afmetingen en de materialen die erin opgeslagen staan. Vervolgens wordt er een schaderapport opgemaakt en worden de gebreken genoteerd. De klant ontvangt dit rapport per mail en heeft de mogelijkheid een vrijblijvende offerte te ontvangen voor de reparatie. Bij goedkeuring van de magazijnstellingen ontvangt de klant per mail een goedkeuringsdocument. 

Wat houdt een keuring / inspectie in?

De keuring van magazijnstellingen bestaat uit verschillende onderdelen. Te beginnen bij een rapportage van de desbetreffende stellingmaterialen per locatie, inclusief het merk met de juiste types, de afmetingen en de materialen die erin opgeslagen staan. Vervolgens wordt er een schaderapport opgemaakt en worden de gebreken genoteerd. De klant ontvangt dit rapport per mail en heeft de mogelijkheid een vrijblijvende offerte te ontvangen voor de reparatie. Bij goedkeuring van de magazijnstellingen ontvangt de klant per mail een goedkeuringsdocument. 

Wat zijn de kosten om een stelling te laten keuren? / Wat zijn de kosten om een inspectie uit te laten voeren?

De kosten voor een magazijnkeuring zijn geheel afhankelijk van onder andere de grootte van het magazijn, de hoeveelheid magazijnstellingen die gekeurd moeten worden en het aantal locaties. Wij werken in dagdelen, wat betekent dat een kleiner magazijn al binnen een dagdeel gekeurd zou kunnen worden. Interesse in een prijsopgave? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Moet een palletstelling gekeurd worden?

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden. Dat betekent dus dat onder andere een palletstelling periodiek gekeurd moet worden. Deze keurplicht staat omschreven in artikel 7.4a van het Arbobesluit.

Moet ik een draagarmstelling laten keuren?

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden. Dat betekent dus dat onder andere een draagarmstelling periodiek gekeurd moet worden. Deze keurplicht staat omschreven in artikel 7.4a van het Arbobesluit.

Moet ik een inrijstelling laten keuren?

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden. Dat betekent dus dat onder andere een inrijstelling periodiek gekeurd moet worden. Deze keurplicht staat omschreven in artikel 7.4a van het Arbobesluit.

Zijn belastingborden/ draagvermogen borden verplicht?

Ja, dit is verplicht. Ieder magazijn waar opslagsystemen aanwezig zijn, moeten voorzien zijn van belastingborden / draagvermogenborden. Op deze borden staan de toegestane, maximale belastingen weergegeven.

Waar let een keurmeester op?

Een keurmeester let onder andere op de technische staat, schade aan de constructie van de opslagsystemen, de staat van de vloer van het gebouw, de materialen die in de stelling liggen opgeslagen en de oversteek hiervan, overbelasting, borging en aanwezigheid van bescherming.

Ben ik verplicht om mijn stelling door een BMWT keurmeester te laten keuren?

Nee, je bent niet verplicht om je stellingen te laten keuren door een BMWT keurmeester. Vanzelfsprekend mag niet iedereen zomaar een keuring uitvoeren. In het ARBO-besluit artikel 7.4a lid 5 is opgenomen dat keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. In de Nota ‘Goed Keuren’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn een aantal keuringsklassen vastgelegd. Belangrijk is dat de keurmeester in het bezit is van een certificaat.

Moet ik een legbordstelling laten keuren?

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden.  

Moet ik een breedvakstelling / grootvakstelling laten keuren?

Volgens de NEN-EN 15635 moeten alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden gekeurd worden.  

Hoe verloopt een periodieke keuring?

Minimaal één keer per jaar moeten uw stellingen worden gekeurd. Zo’n keuring bestaat uit een visuele inspectie en een beoordeling. Alles wat de keurmeester ontdekt wordt opgeschreven in een speciaal keuringsformulier. Hier komt een aantal bevindingen in te staan, onder meer de eventuele gebreken die zijn gevonden. In dit rapport worden vaak ook opmerkingen en een advies gezet.

Wat gebeurt er als de stellingen worden afgekeurd?

Na de keuring van de stellingen ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage, een materiaallijst en een offerte van de reparatiematerialen. Uiteraard bent u er vrij in om zelf te beslissen of u de stellingen laat repareren door ons. Het is in ieder geval van belang dat u de stellingen binnen vier weken laat repareren.

Wie keurt de arbeidsmiddelen?

U bepaalt zelf door wie u de arbeidsmiddelen laat keuren. Wel op voorwaarde dat dit door een deskundig persoon of instelling wordt gedaan volgens artikel 7.4a, vijfde lid. U kunt de keuring laten uitvoeren door een onafhankelijke keuringsinstantie, maar controleer dan wel goed of deze voldoende deskundig is en garantie geeft dat ze keuren volgens de eisen van de NEN-EN 15635.